מתחת למים

כמו כריש מתגנבת בלי שידעו

גונבת מאנשים תנועות 

כדי שיהיו לי תמונות