רותם

03-8-18

שנה ושלושה חודשים שלא התראנו ולא צילמתי את רותם.
וֿהזמנים קשים,בארץ.האווירה טעונה יש הרבה מאבקים חברתיים אזרחיים, וחום ולחות בהתאם .

לא בא לי לכתוב עכשיו על הבחירה לצלם את מי שאני בוחרת.

לאהוב את מי שאני אוהבת.

בשביל זה אני מצלמת, כדי שלא אצטרך להסביר.