חברה בינלאומית 

הכריזה כל תחרות צילומי עובדיה בעולם.צילומי פרופיל בלתי רגילים לחברה בלתי רגילה .

המגבלות שהטילו עלינו: צילום שחור לבן,שימוש במילים שקשורות למוצרי החברה רשומים על גוף המצולמים.

התוצאה : קיר תמונות מרשים בכניסה לחברה.

צילום פרופיל בלתי רגיל.

 

 

צילום תדמית