AR studio משרד אדריכלים

סטודיו אדריכלים

הוזמנתי לצלם משרד אדריכלים ברשפון .
בחלל תעשייתי שלא מצפים למצא במושב,פגשתי את האנשים שעושים את המשרד .
הם דיברו על יין והחליפו מתכונים,הם דיברו על קירות ופתרונות קונסטרוקטיביים, הם היו מוקפים חומרים ומשטחים גדולים, השולחנות היו מבולגנים באופן יצירתי, והם נעו בין החללים מדברים בינהם.
אני צילמתי תמונות תדמית וצילומי פורטרט של השותפים.תמונות לאתר החברה ולשימושים ברשת.
כוורת משפחתית כזו .
משרד אדריכלים לא מה שציפיתי למצא .
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית
צילום תדמית
צילום תדמית
צילום תדמית
צילום עסקי
צילום עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי
צילום תדמית עסקי