בז׳

13-4-15

הילד מספר : ״ כשאמא ואני היינו בחדרה , באו ילדים וביקשו כסף לחטיפים ״..

והוא מתאר את הסיטואציה , את הנסיעה ואיך הם הפתיעו אותנו בדיוק כשיצאנו מחניה , וכל הזמן הוא לא טורח לצבע עורם .
ואני בליבי צוהלת ושמחה על העיוורון הזה שלו .
עד שמישהו מהמבוגרים ששומעים את הסיפור מפטיר : ״אתיופים ? ״
ויוצא לי האויר .
*אבל אני אופטימית *