חיבור מיידי

28-9-15

פגשה סוסה בפינת חי של הקיבוץ