מים עכורים

28-6-15

מריחות אותו מתקרב , כולם הרבה יותר רגישים עכשיו , סוף שנה .