מערת אדם קדמון

17-5-15

בשבת יצאנו לחפש מערה של אדם קדמון.

״שם מצאו את השלד הראשון של אדם קדמון ״ אומר האבא ״לא נכון , זה במקום אחר ״ עונה הבן 

״ טוב את השלד השלם הראשון ״ האבא מנצח . 

חיפשנו וחיפשנו , ובנתיים נסענו בשבילים וקוצים ״רואים? כאן בשבוע שעבר הסתובב תנין שברח מחווה לגידול תנינים״

והשיחה הקבועה על נחל תנינים, האם היו בו תנינים ״התורכים והבריטים חיסלו אותם ״ הילד מסביר .

לא הצלחנו להגיע אל המערה , ראינו את המקום מרחוק אבל לא הגענו אל היעד.

אז התיישבנו תחת גשר רגליים במי הנחל הזורמים, עיניים על הקירות .

מידי פעם עברו שם משפחות מטיילות או בודדים .

וזוג אחד , עם כלבה .

הסתכלתי עליהם ״הנה אנחנו מפעם , ביקום מקביל , כשהכלבה היתה הילד היחיד שלנו ״

 

אין תנינים בנחל תנינים