PopComm בת גלים

יצירה בהשתתפות קהל, פסטיבל בית גלים חיפה אוקטובר 2023

נעה זני | בת גלים מהצד של הים

בעבודה זו מייצרת נעה זני עולם פנטסטי דמיוני המבוסס על סביבתה האותנטית והחומרית של שכונת בת גלים בחיפה. 

זני אספה צילומים מארכיון השכונה ומתושבי ותושבות השכונה, צילמה בשכונה בעצמה ופיתחה את החומרים בטכניקת ציאנוטייפ, העושה שימוש בקרני השמש והופכת את הדימויים לשפה המבוססת על צבעי וגווני כחול. השימוש בקרני שמש נבחר לטובת הפרויקט - הטכניקה סמלית לשכונה, שכן בת גלים הינה שכונה שטופת שמש הגובלת בים הכחול. למעשה, יש כאן מעין היפוך. אם כל הזמן השמש מאירה מלמעלה, מסנוורת ו״מוחקת״ את השכונה, עכשיו השכונה מוטבעת  מקובעת על ניירות באמצעות השמש, והיא כולה גווני כחול ולבן. העבודה תיווצר במהלך שלושת ימי הפסטיבל, בשיתוף הקהל שמוזמן לבחור דימוי ולמקם אותו בתוך שרטוט של גל ענק על קיר המרכז הקהילתי


ברוכות וברוכים הבאים לבת גלים מהצד של הים :)

מה עושים פה?

בונים ובונות את הגל ביחד!

על הקיר מסומן גל גדול, עם מים בעומקים שונים.

יחד נכניס את בת גלים לתוך הגל, באמצעות דימויים כחולים של תמונות שצולמו ונאספו במיוחד עבור הפרויקט.

את התמונות יש להדביק בתוך הגל לפי עומק המים:

משמאל לימין, מכהה לבהיר - מה שיותר עמוק, יותר כחול.

בחרו גלויה עם הדימוי שהכי מעניין או מרגש אתכם (אולי אפילו עם מקום שאתםן אוהבים)

והדביקו אותה על הגל בעומק הנכון.

הזמנה לילדות וילדים: בואו לצבוע דגים! בחרו דג, צבעו, גזרו והדביקו על הגל של בת גלים.

כשנסיים נגלה את בת גלים מהצד של הגלים, בת גלים היפה שלנו, המיוחדת,

והמרקם האנושי והישראלי שעושה אותה מי שהיא.

שלנו ובשבילנו.