אולימפיה

2019

עשינו נסיון לשחזר את הציור ׳אולימפיה׳ של מאנה בהחלפת זהויות-  צבע עור ומעמד חברתי, מה חסוד ומה פרוץ, מבט אל המצלמה , ומשחק תפקידים.
את התצלום עצמו גנזתי לבסוף.  אבל מתוכו נולדה סדרת צילומים שהיא  ״לא אולימפיה״.